De best verdiende bijbaan voor MBO, HAVO, VWO en HBO studenten in heel Den Bosch en omgeving!

AOW en Bijverdienen

AOW en Bijverdienen
Werken met AOW: mag dat?

Andere inkomsten hebben geen gevolgen voor de hoogte van de AOW. U mag naast uw AOW dus gewoon werken. AOW en bijverdienen kan dus prima. Bent u van plan om te gaan werken? Dan zijn er wel een paar zaken waar u aan moet denken. Deze hebben we voor u op een rij gezet.

AOW-toeslag

Ontvangt u een AOW-toeslag, omdat uw partner nog geen AOW heeft? En heeft uw partner inkomsten? Dan trekken wij deze inkomsten van de AOW-toeslag af. Gaat u werken en wordt het totale inkomen van u en uw partner samen daardoor hoger dan € 2.760,87 bruto per maand (bedrag per 1 januari 2018). Dan verlagen we uw AOW-toeslag nog eens met 10%. Voor die extra verlaging speelt uw inkomen dus ook een rol.

In 2015 is de AOW-toeslag afgeschaft. Alleen als u voor 1 april 2015 al een AOW-toeslag had, houdt u deze zolang u en uw partner aan de voorwaarden voldoen.

AIO-aanvulling

Extra inkomen heeft altijd gevolgen voor de AIO-aanvulling. Als u gaat werken, wordt de AIO-aanvulling lager. U kunt een AIO-aanvulling krijgen als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum. AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen.

Aanvullend ouderdomspensioen

Meestal zijn er geen gevolgen voor het aanvullend ouderdomspensioen als u gaat werken. Neem voor de zekerheid contact op met uw pensioenfonds of verzekeraar.

Huur- en zorgtoeslag

Hoeveel huur- en zorgtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen. Als u gaat werken, wordt uw inkomen hoger. Uw huur- en zorgtoeslag worden dan lager of vervallen.

Premies

Als u in loondienst gaat werken hoeft uw werkgever geen premies meer te betalen voor de:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • AOW

U bent niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U krijgt dus geen uitkering als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt. U krijgt wel een Ziektewetuitkering als u ziek wordt. En u houdt natuurlijk uw AOW.

Belasting

Uw werkgever houdt loonbelasting in als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt of weer gaat werken. Maar pas op dat u niet te weinig belasting betaalt. Door het werken kan een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief vallen. Dan moet u belasting bijbetalen. Hoe komt dat?

Voorbeeld
Stel, u heeft AOW en een aanvullend pensioen. Totaal ontvangt u € 17.000 bruto per jaar. De SVB en het pensioenfonds houden alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u betalen. De Belastingdienst telt alle inkomens bij elkaar op. In dit voorbeeld is er niets aan de hand, want uw hele inkomen valt in de eerste belastingschijf. Die loopt tot en met € 20.142. U betaalt dan 18,65% aan belasting.

U gaat werken en verdient daarmee € 10.000 bruto per jaar. Uw werkgever houdt belasting in volgens het tarief van de eerste belastingschijf, want uw inkomen is lager dan € 20.142. Uw werkgever kent uw andere inkomens niet. De Belastingdienst wel en telt alle inkomens bij elkaar op. U komt nu uit op een jaarinkomen van € 27.000. Over uw inkomen vanaf € 20.143 betaalt u 22,95% belasting. Houdt u daar dus rekening mee. Let op: de bedragen en percentages in dit voorbeeld zijn van 2018.

U hoeft niet over uw hele inkomen belasting te betalen. Dat komt door de loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting. U kunt de loonheffingskorting maar op 1 inkomen krijgen. Meestal kunt u de loonheffingskorting het beste laten toepassen op het hoogste inkomen.

BEKIJK HIERONDER ONZE OPEN WIJKEN EN SOLLICITEER DIRECT NAAR EEN WIJK BIJ JOU IN DE BUURT!

OPEN WIJKEN

KRANTEN BEZORGEN IN DEN BOSCH
DAT IS IN DEN BOSCH LEKKER BIJVERDIENEN!

Onze krantenbezorgers studeren op de volgende scholen.