De best verdiende bijbaan voor MBO, HAVO, VWO en HBO studenten in heel Den Bosch en omgeving!

Bezorgersvoorwaarden

Bezorgersvoorwaarden KBD

KBD is een verspreidorganisatie die kranten en folders verzorgd. Hier werken wij met z’n allen aan een goede verspreiding met de hoogste kwaliteit en het meeste plezier! Wanneer je bij ons bezorger wordt, verwachten wij natuurlijk dat je hier je steentje aan bij draagt. Je wordt het gezicht van je buurt en heb je dus ook nog eens een sociale functie in je wijk. In deze bezorgersvoorwaarden/instructie kun je lezen wat er van je verwacht wordt en wat jij van ons kan verwachten.

1 Overeenkomst:

In de bijgevoegde overeenkomst zegt de bezorger/-ster toe werkzaamheden te verrichten voor KBD. Het toegevoegde formulier dient z.s.m. ingevuld en met een kopie van de ID-kaart of paspoort naar ons retour gezonden te worden. De bezorger/-ster is niet werkzaam op basis van een algemene arbeidsovereenkomst maar op basis van een overeenkomst van opdracht. Bij alle door hem/haar toegezegde werkzaamheden mag hij/zij zonder voorafgaande toestemming van KBD gebruik maken van een vervanger. Een voorwaarde is wel dat dit op tijd wordt gemeld. De bezorger/-ster blijft wel ten alle tijden verantwoordelijk voor eventuele klachten.

2 Aanlevering:

De kranten/folders worden bij je thuis of bij een depot afgeleverd. Dit is afhankelijk in welke regio je woont. Dit wordt bij het aannemen van je krantenwijk vertelt. Dit afleveradres kan altijd nog gewijzigd worden. Wanneer de kranten bij je thuis worden afgeleverd, zal dit niet op een vast tijdstip zijn. De chauffeur legt de folders/kranten bij je voor de deur neer. Je hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Let wel op dat je zelf bij slecht weer een plastic zak klaar legt, zodat de chauffeur de kranten droog voor je deur kan neerleggen.

3 De eerste keer bezorgen:

Bij je eerste bezorging krijg je van ons een straatnamenlijst waar je de kranten/folders moet bezorgen. Let goed op welke straten en huisnummers je moet lopen. Het bezorgen van kranten en folders houdt in: het bezorgen hiervan in de brievenbus van elke woning, winkel, bedrijfspand of perceel in de toegewezen bezorg wijk. De kranten en folders dienen helemaal in de brievenbus te worden bezorgd, zodat er niets blijft uitsteken. Dit in verband met het eventueel nat worden bij regen en de inbraakgevoeligheid. Het is ook van groot belang dat je de winkels in je wijk ook bezorgd. Dit zijn tenslotte vaak de adverteerders en zij willen graag hun eigen advertentie zien.

4 Nee/Nee en Nee/Ja stickers:

Op de te bezorgen brievenbussen kunnen stickers voorkomen, waar je goed op moet letten. De stickers zijn een wettelijk vastgestelde regel, dus iedereen dient zich hier ook aan te houden.
* Met een Nee/Nee -sticker wordt bedoeld dat de bewonder geen prijs stelt op reclamefolders en weekbladen, je mag hier dus absoluut niets bezorgen.
* Met een Nee/Ja-sticker wordt bedoeld dat de bewoner geen reclamefolders wil ontvangen, maar wel graag de weekbladen.
Geen reclamefolders – Geen Weekbladen Geen reclamefolders – wel weekbladen

5 Klachten:

Wij gaan er vanuit dat je het bezorgwerk zo goed mogelijk doet. Je hebt nu je eigen verantwoordelijkheid over je eigen werk. Klachten over de bezorging van de kranten nemen wij echter zeer serieus. Meestal krijg je eerst een waarschuwing. Als er echter herhaaldelijk klachten over je binnen komen, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en worden ook de laatste betalingen niet meer overgemaakt. Daarbij mogen wij kosten aan jou in rekening brengen. Sommige bezorgers gaan hun kranten/folders nogal eens bezorgen wanneer het hun uitkomt. Hierbij willen wij aan deze bezorgers mededelen dat als ze bij ons de verplichting van een krantenwijk aangaan zij zich hier ook aan dienen te houden. Mocht hier een keer niet aan voldaan kunnen worden, dienen zij dit bij ons te melden. Is het zo dat wij merken dat de bezorger/-ster hier nog niet aan voldoet, dan zijn wij genoodzaakt de overeenkomst te verbreken. Wanneer blijkt dat je de folders en/of kranten hebt weggegooid, zijn wij genoodzaakt de milieupolitie in te schakelen. Ook worden de verdiensten, die je nog te goed had, niet meer overgemaakt, en een rekening met onze kosten van o.a. het opruimwerk, zal ook aan jou gefactureerd worden en de overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang verbroken.

6 Ziekte of vakantie:

Het kan natuurlijk iedereen weleens overkomen dat je ziek ben of zelf je krantenwijk niet kunt lopen. In dat geval ben je verplicht zelf een vervanger voor je wijk te regelen. Eventueel kunnen wij wel de kranten/folders op een tijdelijk adres afleveren. Ook bij je vakantie gaan wij er vanuit dat je zelf vervanging regelt. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je krantenwijk, hoe dan ook, gelopen wordt. Houd je je hier niet aan, dan zijn wij genoodzaakt de overeenkomst per direct te verbreken en een vervanger voor je wijk te regelen. Ook eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, worden bij jou in rekening gebracht.

7 De vergoeding:

De vergoeding voor je bezorgactiviteiten wordt per wijk, krant en/of  folder uitbetaald. Bij je eerste bezorging krijg je een wijkoverzicht met daarop de verdiensten per krant/folder. Aan de hand van deze informatie kun je je wekelijkse verdiensten zelf narekenen. Je bezorgvergoeding wordt elke 4 weken overgemaakt op de door jouw opgegeven bankrekening. Mocht er volgens jou toch een betaling niet kloppen, kun je dit binnen een maand na ontvangst van je geld aan ons melden per mail ([email protected]), vermeld wel altijd even je naam en adres. Na deze termijn, zullen wij je klacht niet meer in behandeling nemen.

8 Fietstas:

Iedereen krijgt bij ons een fietstas te leen. Hiervoor betaal je geen borg, maar je laatste betaling wordt vastgehouden totdat je je tas hebt ingeleverd. Het is een leen tas, let er dus op dat je hier zorgvuldig mee omgaat en de tas weer netjes inlevert.

9 Beëindiging van de bezorgovereenkomst:

De bezorger kan de overeenkomst in goed overleg beëindigen met een opzegtermijn van vier weken. Wanneer je zelf een vervanger regelt voor je krantenwijk, kun je dit per direct laten overschrijven. Na je laatste bezorgdag dient de fietstas te worden ingeleverd aan de Goudenheuvel 13b in Ben Bosch. De eindafrekening vindt plaats nadat de bezorger de fietstas heeft ingeleverd.

Let op: opzeggen in de laatste 3 weken van december en de eerste 3 weken van januari is NIET mogelijk.

10 Belastingen:

De bezorgvergoeding wordt bruto aan je uitbetaald en op je bankrekening gestort zonder dat hierop loonbelasting of sociale verzekeringspremies worden ingehouden. Dit komt omdat je niet bij ons in loondienst bent. Je sofinummer en persoonsgegevens met de bezorgvergoeding worden wel doorgegeven aan de belastingdienst. Je werkt dus via officiële regelingen voor ons. Je bent echter niet in loondienst. Je verdiensten moet je zelf bij je belastingopgave opgeven als extra inkomsten. Over een jaaropgave beschikken wij niet, dit kun je aan de hand van je bankafschriften zelf nagaan.
Let op: Er zijn grenzen gesteld aan bijverdiensten voordat deze invloed hebben op kinderbijslag, studiefinanciering en eventueel te betalen loonbelasting. Dit is voor iedereen anders. Als je wilt weten hoeveel je mag bijverdienen, kijk dan op www.ib-groep.nl of www.belastingdienst.nl

11 Verzekeringen:

Omdat je bij ons niet in loondienst bent, ben je via KBD tijdens het bezorgen ook niet verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Meestal ben je privé echter wél verzekerd via een WA-verzekering van jezelf of via je ouders.

Wel verzekerd tegen ongevallen!
Al onze krantenbezorgers zijn tijdens de bezorgwerkzaamheden verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. De verzekering keert uit bij blijvend letsel of overlijden als gevolg van een ongeval tijdens het bezorgen van een krantenwijk.

12 Andere verspreidbureau’s:

Wij zullen niet accepteren dat jullie tezamen met onze kranten/folders en/of kranten tas verspreiden voor andere organisaties. Tenzij je hier van ons schriftelijk toestemming hebt gekregen. Wij zullen hier dan ook streng op controleren. Doe je dit wel, dan loop je het risico je wijk te verliezen en een boete van ons te krijgen.

13 Wijzigingen kranten/folders:

Je start nu een krantenwijk, wij hebben je verteld welke kranten/folders en welke dag/dagen je dit gaat lopen en wat je verdiensten zijn. Wij zijn echter gerechtigd op ieder moment hier vanaf te wijken. Bijvoorbeeld wanneer een krant/folderniet meer zal verschijnen, kunnen wij deze krant zonder opzegtermijn uit je wijk halen. Maar er kan ook bijvoorbeeld een krant/folder extra bijkomen. Ook verdiensten kunnen aangepast worden, wanneer dat noodzakelijk is.

14 Vragen en/of opmerkingen:

Heb je vragen en/of opmerkingen? Kijk dan eerst even op onze website. Kun je daar je antwoord niet vinden, stel dan je vraag en/of opmerking zoveel mogelijk per mail aan ons, zodat wij je ook z.s.m. een duidelijk antwoord kunnen geven. Ons email adres: [email protected]

BEKIJK HIERONDER ONZE OPEN WIJKEN EN SOLLICITEER DIRECT NAAR EEN WIJK BIJ JOU IN DE BUURT!

OPEN WIJKEN

KRANTEN BEZORGEN IN DEN BOSCH
DAT IS IN DEN BOSCH LEKKER BIJVERDIENEN!

Onze krantenbezorgers studeren op de volgende scholen.